Teatre auditori Felip Pedrell de Tortosa
Passeig de Ribera, 11


L’èxit de la I Jornada d’Arqueologia i Patrimoni de la Guerra Civil al front de l’Ebre, celebrada el novembre de 2013, va donar força a la reedició, amb caràcter bianual, de la mateixa.

Si la primera va concentrar-se en la difusió dels resultats de les intervencions arqueològiques sobre el patrimoni de la Guerra Civil a diversos indrets de les Terres de l’Ebre, enguany ens volem aproximar a una altra realitat on conflueixen arqueologia i vestigis patrimonials: les fosses comunes.

La II Jornada d’Arqueologia i Patrimoni de la Guerra Civil al front de l’Ebre pretén abordar, de la mà d’experts en la matèria, els aspectes metodològics i els resultats obtinguts de les intervencions en la exhumació de fosses comunes, enteses com una font primària per a la recerca i documentació d’aquest tràgic aspecte del conflicte civil.

Sense menystenir la vessant emotiva, ètica i moral de la exhumació d’aquestes fosses, volem incidir en el seu valor científic com instrument de coneixement i estudi d’un dels aspectes més foscos de la Guerra Civil.

Un any més, doncs, el Servei d’Arqueologia i Paleontologia dels Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l’Ebre i el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre col·laboren per fer possible la difusió, al nostre territori, de les metodologies, experiències i lliçons que s’han obtingut a Catalunya i la resta de l’Estat de l’exhumació de fosses comunes de la Guerra Civil.

El front de l’Ebre, per la seva particularitat, és un dels territoris on conviuen exemples de les dues tipologies de fosses més habituals: les de la repressió política i les dels soldats morts en combat.