09.00 h  Recepció dels participants

09.15 h  Presentació de la Jornada 

1r. Bloc - Les fosses comunes a Espanya: estat de la qüestió

09.30 h Exhumaciones y movimiento de cadáveres entre dos siglos en España. 1939-2015, a càrrec de la Dra. Maria Garcia Alonso, vicerectora de Formació Permanent de la UNED i membre del Centro Internacional de Estudios de Memoria y Derechos Humanos (CIEMECH).

10.15 h  Les polítiques de la Generalitat de Catalunya en matèria de desapareguts i fosses comunes, a càrrec de Juli Cuellar Gisbert, responsable de l’Àrea de Desapareguts i Fosses Comunes de la Guerra Civil i el Franquisme de la Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets Humans. 

11.00 h  PAUSA CAFÈ

2n. Bloc - Les fosses comunes com a font primària: metodologia d'estudi i resultats.

11.30 h Documentando las fosas a través de la arqueología, a càrrec de la Dra. Lourdes Herrasti Erlogorri arqueòloga i membre de la Societat de Ciències Aranzadi.

12.15 h Recuperació i identificació dels desapareguts de la Guerra Civil. Fets i aspiracions, a càrrec de la Dra. Assumpció Malgosa Morera de la Unitat d’Antropologia Biològica de la UAB i membre del Comitè Tècnic per a la Recuperació i la Identificació de Persones Desaparegudes durant la Guerra Civil i la Dictadura Franquista.

13.00 h  DINAR

3r. Bloc - Les fosses comunes. Exemples d'intervencions i anàlisi dels resultats.

16.00 h  Intervencions arqueològiques a les fosses comunes del front de l’Ebre. Similituds i diferències, a càrrec de Jordi Ramos Ruiz, arqueòleg d’ATICS SL.

16.45 h  Antropología y patología forense como elementos de prueba en las fosas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, a càrrec del Dr. Francisco Etxeberria Gabilondo de la Universitat del País Basc i membre de la Societat de Ciències Aranzadi.

17.15 h  Presentació dels resultats de la intervenció de la Generalitat de Catalunya a la serra de Ries (Alt Penedès), a càrrec de Juli Cuellar Gisbert, responsable de l’Àrea de Desapareguts i Fosses Comunes de la Guerra Civil i el Franquisme de la Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets Humans. 

18.00 h  Debat i conclusions. Moderador. Joan Martínez Tomàs, arqueòleg dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a les Terres de l’Ebre.

19.00 h  CLOENDA

Ċ
Admin TTE,
5 de nov. 2015, 5:58