Aportacions al coneixement arqueològic de Flix. Resultats de les prospeccions sistemàtiques al nord del Meandre

R. Alcàntara
R. Arnaiz*
Sappo-grampo - Universitat Autònoma de Barcelona

Resum
Presentem en aquest article els resultats de les intervencions arqueològiques de prospecció i excavació
realitzades al terme municipal de Flix (Ribera d’Ebre) durant part dels mesos d’abril i setembre
de 2015. La documentació de diverses àrees i punts d’expectativa arqueològica durant la primera
intervenció va propiciar una segona actuació en tres àrees d’àmbits diferenciats amb l’objectiu de
contrastar les dades recollides i les hipòtesis plantejades anteriorment.

Abstract
We report in this article the results of the archaeological survey and excavation carried out in the
municipality of Flix (Ribera d’Ebre) during part of April and September 2015. The documenting
of several archaeological expectancy spots and areas during the survey led to a second operation
carried out in three locations of different characteristics in order to test the reliability of the data
collected and the hypotheses previously stated.