2013 - I Jornada d'Arqueologia i Parimoni de la Guerra Civil al Front de l'Ebre