Comunicacions 2016

COMUNICACIONS

(VERSIÓ PDF)

Divendres , 6 de maig de 2016

Prehistòria- Protohistòria

Actuacions del programa “Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya” a les Terres de l’Ebre

Josep Castell Camp (Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya)

El proyecto de investigación 4D VULL en Ulldecona. Resultados de la campaña 2015 (Ulldecona, Montsià)

Juan F. Ruiz López, Elia Quesada Martínez, José M. Pereira Uzal, Rubén Pérez Bellido, Ramiro Alloza (UCLM-UCO)

Primeres datacions indirectes de pintures rupestres de Catalunya: els abrics I i V del conjunt rupestre d’Ermites (Ulldecona, Montsià)

Ramon Viñas, Albert Rubio, Juan F. Ruiz, M. Vaquero, Josep Vallverdú (IPHES-URV-SERP-UB-UCLM)

El jaciment de superfície del Barranc de Santa Eulàlia (El Perelló, Baix Ebre): un nou conjunt del Paleolític superior al sud de Catalunya

Manuel Vaquero, Ramon Viñas, Katjia Bader, Manfred Bader (IPHES-URV-CEC)

Epipaleolític i neolític antic a la serra del Caro: les coves de l’Hospital i del Vidre (Roquetes, Baix Ebre)

Josep Bosch (Museu de Gavà)

Les ocupacions prehistòriques a les Coves de l’Aumediella (Benifallet, Baix Ebre): Una visió sintètica

M. Molist, A. Gómez, R. Alcantara, R. Arnaiz, M. Bofill, A. Reverté (SAPPO-GRAMPO-UAB)

El tram baix de l’Ebre a les èpoques del Neolític i Bronze inicial: Aportacions al seu coneixement a partir de l’assentament del Molló (Móra la Nova, Ribera d’Ebre)

M. Piera, A. Gómez, M. Molist, P. Ríos, R. Alcàntara (UAB-UAM)

60 anys després de la Cova del Calvari (Amposta, Montsià). Revisió en curs i aportació de noves dades analítiques al Campaniforme del nord-est de la Península Ibèrica

Ignacio Soriano, Pablo Martínez, Matthieu Labaune, Florence Cattin, Camila Oliart (GRANEP-UdL-CIPAG-UB-UAB- ARTeHIS UMR 6298-uB)

Aportacions al coneixement arqueològic de Flix. Resultats de les prospeccions sistemàtiques al nord del Meandre

R. Alcàntara, R. Arnaiz (SAPPO-GRAMPO-UAB)

Reflexió sobre l’estètica global, l’ús i la funcionalitat dels collars d’època neolítica de les terres de l’Ebre

Teresa Capella (SAPPO-GRAMPO-UAB)

Els elements d'adorn personal a l'Ebre. Una aproximació a la societat (neolític inicial- bronze final)

Ariadna Reverté Callarisa (SAPPO-UAB)

Prospecció sistemàtica i sondejos arqueològics al paratge “Mas de Xies – Pla de les Sitges” (Tortosa, Baix Ebre)

Jordi Diloli, Ramon Ferré, Jordi Vilà, David Bea, Samuel Sardà, Laura Bricio, Ivan Cots, Elisa Guirao (GRESEPIA-URV)

Vies de comunicació entre el Baix Ebre, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre durant l’antiguitat. Les prospeccions del Barranc de Voravall, Canaletes, Xalamera, Riu Sec, i barrancs de Gandesa i Pinell

Jordi Diloli, Samuel Sardà, Ramon Ferré, Jordi Vilà, David Bea, Laura Bricio, Ivan Cots, Marc Prades, Helena Sardà, Elisa Guirao (GRESEPIA-URV)

La residència fortificada aillada de la primera edat del ferro de Sant Jaume (Alcanar, Montsià)

David Garcia i Rubert, Isabel Moreno Martínez, Laia Font Valentín, Marta Mateu Sagués, Carme Saorin Collado, Jorge Andrés Botero Besadalombana (GRAP-UB-MAC)

Desenvolupament d’una proposta d’estudi dels elements elaborats amb terra crua en contextos protohistòrics. El cas del jaciment de Sant Jaume (Alcanar, Montsià)

Marta Mateu (GRAP-UB)

L’assentament de la primera edat del ferro de la Ferradura (Ulldecona, Montsià)

David Garcia i Rubert, Isabel Moreno Martínez, Laia Font Valentín, Marta Mateu Sagués, Carme Saorin Collado, Jorge Andrés Botero Besadalombana (GRAP-UB-MAC)

Intervenció arqueològica d’urgència al jaciment dels Malladarets (Alfara de Carles, Baix Ebre)

Iñaki Moreno Expósito (ÀTICS)

Intervenció arqueològica d’urgència als jaciments del Mas de Godes i Vall del Raser (Orta de Sant Joan, Terra Alta)

Francesc X. Florensa Puchol (ÀTICS)

Intervencions arqueològiques al jaciment protohistòric dels Tossals (Aldover, Baix Ebre)

Ramon Ferré, Ivan Cots, Jordi Diloli, Helena Sardà, Marc Prades, Laura Bricio, Jordi Vilà, David Bea (GRESEPIA-URV)

Intervenció arqueològica d’urgència al jaciment de la necròpolis de les Esquarterades (Ulldecona, Montsià)

Miquel Gurrera Martí, Iñaki Moreno Expósito (ÀTICS)

Intervencions arqueològiques a la necròpolis ibèrica de les Esquarterades (Ulldecona, Montsià). 2014-2015

Maria Carme Belarte, Jaume Noguera, David Garcia Rubert, Isabel Moreno (ICREA-ICAC-UB-GRAP-MAC)

La necròpolis ibèrica de Mianes (Santa Bàrbara, Montsià). Noves aportacions i estudi de conjunt

Manel Pagà Fornós (UAB)

L’assentament protohistòric de L’Assut (Tivenys, Baix Ebre)

Jordi Diloli, Ramon Ferré, Jordi Vilà, David Bea, Samuel Sardà, Laura Bricio, Ivan Cots, Marc Prades, Helena Sardà, Elisa Guirao (GRESEPIA-URV)

Castellot de la Roca Roja (Benifallet, Baix Ebre), intervencions entre 2010 i 2013

Maria Carme Belarte, Meritxell Monrós González, Jaume Noguera Guillén, Meritxell Oliach Fàbregas (ICREA-ICAC-UB)

L’assentament ibèric de Sebes (Flix, Ribera d’Ebre). Intervencions 2011-2015

Maria Carme Belarte, Jaume Noguera, Pau Olmos (ICREA-ICAC-UB)

L’excavació de la Zona 3 en el Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d’Ebre), un nou fragment de trama urbana en l’angle sud-oest de la ciutat ibèrica

David Asensio Vilaró, Rafel Jornet Niella, Maite Miró Alaix, Joan Sanmartí-Grego (UB-UAB-MON IBER ROCS-IEC-Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya)

Noves excavacions al nucli fortificat del Coll del Moro de Gandesa (2014-2015)

Rafel Jornet Niella, Maria Carme Belarte Franco, Joan Sanmartí Grego, David Asensio Vilaró, Jordi Morer de Llorens (UB-UAB-MON IBER ROCS-ICREA-ICAC-IEC)

Guerra i conflicte en el curs inferior de l’Ebre en època romanorepublicana: les intervencions arqueològiques a la Palma, el Castellet de Banyoles i les Aixalelles.

Jaume Noguera, Eduard Ble, Pau Valdés (UB)

La ceràmica a torn de l’assentament protohistòric del Castell d’Amposta

Joan Canela Gràcia (ICAC)

ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ I SOCIALITZACIO SOBRE EL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

El Centre d'Interpretació d'Art Rupestre Abrics de l'Ermita (Ulldecona,Montsià)

Agustí Vericat Gonzàlez (CIAR Abrics de l'Ermita)

El fons arqueològic del Museu de Tortosa

Eva Castellanos Maduell (Museu de Tortosa)

El patrimoni arqueològic al Museu de les Terres de l’Ebre

Mª del Mar Villalbí Prades (Museu de les Terres de l’Ebre)

La Gessera (Caseres, Terra Alta): recuperació, consolidació i museïtzació

Jordi Diloli, Ramon Ferré, Jordi Vilà, David Bea, Laura Bricio, Ivan Cots, Marc Prades, Helena Sardà, Elisa Guirao (GRESEPIA-URV)

L’establiment de Sant Miquel de Vinebre, la Ribera d’Ebre. De la recerca a la seva museïtzació. (1976-2016)

Margarida Genera i Monells (ICHN)

Ciència, difusió històrica, entreteniment i turisme “a marxes forçades”. El projecte VIA SCIPIONIS

José Miguel Gallego Cañamero, Eduard Ble Gimeno, Javier García Pérez, Alberto Pastor, Pau Valdès Matías (ARTIFEX-LA SVBVRA-UB)

Intervenció de consolidació de les estructures muraries al jaciment arqueològic del Barranc de Gàfols (Ginestar, Ribera d’Ebre)

Aida Alarcos Ballart (ARTIFEX)

Intervenció de consolidació de les estructures muràries al jaciment arqueològic del “Turó del Calvari”

Aida Alarcos Ballart (ARTIFEX)

Dissabte, 7 de maig de 2016

Món romà. Edat Mitjana i Època Moderna

Seguiment arqueològic i intervenció al Carrer Major d’Amposta

Antoni J. Cartes Reverté (Museu de les Terres de l’Ebre)

Intervencions arqueològiques a l’església i el carrer de Sant Domènech (Tortosa, Baix Ebre)

Ramon Ferré Anguix (GRESEPIA-URV)

Projecte Ager Dertosanus

José Ignacio Fiz Fernández, Antoni Cartes Reverté (URV-ICAC-Museu de les Terres de l’Ebre)

Intervenció arqueològica a la vil·la romana de l’Ereta (Batea, Terra Alta)

Josep Maria Pérez Suñé, Pere Rams Folch

Mas de Mauricio. Una primera aproximación a un yacimiento de época romana en las Terres de l’Ebre. (Riba-roja d’Ebre, Ribera d’Ebre)

Oscar Luis Arellano Hernández, Raquel Barrio Onrubia, Montserrat Lerín Sanz, Agustín Ruiz de Marco, María Jesús Tarancón Gómez (ARQUETIPO)

Ocupació de la vil·la romana de la Carrova (Amposta, Montsià) a través de l’estudi del conjunt numismàtic

Judit Ralda Subirats (ICAC)

Intervenció arqueològica al carrer de Sant Felip Neri (Tortosa, Baix Ebre)

Ramon Ferré Anguix (GRESEPIA-URV)

Intervenció arqueològica a l’Hospitalitat de Lourdes (Tortosa, Baix Ebre)

Ramon Ferré Anguix (GRESEPIA-URV)

Intervenció arqueològica al carrer Montcada (Tortosa, Baix Ebre)

Jordi Diloli, Jordi Vilà, David Bea, Aleix Gonzàlez, Helena Kirchner (GRESEPIA-URV-UAB)

El poblament rural del Baix Ebre i Montsià entre l’Antiguitat Tardana i el Feudalisme. Prospeccions arqueològiques a les Terres de l'Ebre entre els anys 2010 i 2011

Ramon Martí Castelló, Joan Negre Pérez (UAB)

Espais agraris, assentaments andalusins i la ciutat de Tortosa (Baix Ebre)

Helena Kirchner, Antoni Virgili, Josep Marfull, Núria Pacheco, Manel Pica, Montserrat Rovira (ARAEM-UAB)

Intervenció al carrer de la Mercè, 6, seu de la biblioteca comarcal Marcel·lí Domingo (Tortosa,Baix Ebre)

Cinta Montañés Príncep, Àlex Ramos Fernández

Intervencions arqueològiques al carrer de la Mercè (Tortosa, Baix Ebre). Anys 2009 i 2010

Ramon Ferré Anguix, Sergi Navarro Just (GRESEPIA-URV)

Intervenció arqueològica a la Plaça Mossén Sol (Tortosa, Baix Ebre)

Ramon Ferré Anguix (GRESEPIA-URV-IBER)

Resum de resultats de la prospecció georadar a la Catedral de Tortosa. Dades geofísiques per la recerca arqueològica

Roger Sala, Robert Tamba, Ekhine Garcia-Garcia, Jordi Vilà (SOTS-GRESEPIA-URV)

Estudis d’impacte sobre el patrimoni cultural (arqueològic, paleontològic i arquitectònic) dels projectes a l’entorn de la carretera C-12. Eix de l’Ebre

Cesc Busquets, Daria Calpena, Damià Griñó, Àlex Moreno (ÀTICS)

Intervenció arqueològica d’urgència a la Clapissa. Partida dels Masets de Godall (Godall, Montsià)

Francesc X. Florensa Puchol, Miquel Gurrera Martí, Iñaki Moreno Expósito (ÀTICS)

Castell de Miravet. Síntesi de les intervencions arqueològiques

Pere Lluis Artigues i Conesa, Inma Mesas Torronteras (CODEX)

Conjunt d'intervencions arqueològiques a l’entorn de la torre de l’ermita de la Mare de Déu de l'Aldea (l'Aldea, Baix Ebre)

Pere Rams Folch , Josep Maria Pérez Suñé

Intervenció a la torre de la Candela (L’Aldea, Baix Ebre)

Antoni J. Cartes Reverté (Museu de les Terres de l’Ebre)

Intervencions arqueològiques al Mas de Xalamera (Benifallet, Baix Ebre)

Judit Ciurana i Prast (ÀPEX)

Estudi de les torres medievals del Baix Ebre: la Torre del Prior i la Torre d’en Corder (Tortosa,Baix Ebre)

Ariadna Closa Ribera, Helena Kirchner i Antoni Virgili (UAB)

Intervenció al nucli històric d’Orta (Terra Alta): documentació d’estructures relacionades amb el castell i el recinte emmurallat

Judit Ciurana i Prast (ÀPEX)

Intervenció a l’edifici de la Confraria de la Mare de Déu de Gràcia (Vilalba dels Arcs, Terra Alta)

Josep Maria Pérez Suñé , Pere Rams Folch

Intervenció arqueològica a l’Església de l’Assumpció (Gandesa, Terra Alta)

Enric Vilalta Ribé, Gema Ortega Gonzalez (ABSIS)

Intervenció arqueològica al molí fariner anomenat "lo Molinot" (Miravet, Ribera d'Ebre)

Josep Maria Pérez Suñé, Pere Rams Folch

Prospeccions arqueològiques a la partida dels Aubals (Ascó, Ribera d’Ebre)

Judit Ciurana i Prast (ÀPEX)

Intervencions arqueològiques al molí d'Oriol (Flix, Ribera d'Ebre): les estructures per produir oli als segles XVII-XVIII

Josep Maria Pérez Suñé, Pere Rams Folch

Intervenció arqueològica al Pou de Gel d'Ascó (Ribera d'Ebre)

Pere Rams Folch, Josep Maria Pérez Suñé

Estudi arqueològic i arquitectònic del perxe de Pere Sans (Ascó, Ribera d’Ebre)

Judit Ciurana i Prast (ÀPEX)

Intervenció arqueològica al carrer Major núm. 41 "Cal Català" (El Perelló, Baix Ebre)

Pere Rams Folch , Josep Maria Pérez Suñé

Intervenció arqueològica a l'entorn de la Plaça Major (Ascó, Ribera d'Ebre)

Pere Rams Folch, Josep Maria Pérez Suñé

Primers resultats de la intervenció arqueològica al Castell d’Ascó (Ribera d’Ebre)

Josep Maria Vila i Carabasa (UAB)

Intervencions arqueològiques al castell de Móra d’Ebre (Ribera d'Ebre)

Pere Rams Folch, Josep Maria Pérez Suñé

Intervencions arqueològiques a les muralles de Flix (Ribera d’Ebre, Terres de l’Ebre), 2009 – 2016. Resultats preliminars

Frederic Cervelló Rodes (ÀPEX)

La intervenció arqueològica a l’antic Mercat del Peix de Tortosa (Baix Ebre)

David Bea Castaño, Sergi Navarro Just (GRESEPIA-URV)

Intervenció arqueològica al nou vial d’accés al barri de Santa Clara (Tortosa, Baix Ebre)

Jordi Diloli Fons, Jordi Vilà Llorach, David Bea Castaño (GRESEPIA-URV)

Intervenció arqueològica entre els carrers Pobla de Massaluca i Llarg de Sant Vicent i el Passeig de l’Ebre (Tortosa, Baix Ebre). La fortificació del Cap de Pont

David Bea Castaño, Ramon Ferré Anguix (GRESEPIA-URV)

El molí de Granyena (Vilalba dels Arcs, Terra Alta))

Joan Ramon Renyer Flix

Intervención arqueológica en el Portal de la Bassa Sector A del Castell de la Baix Ebre) Suda (Tortosa,N

Raúl Hernández Hernández

Actuaciones arqueológicas en el proyecto de riego de Terra Alta balsa 2.2 en los t.t.m.m. de Batea y Caseres (Terra Alta).

Yolanda Crespán Corti (ARQUEOING)

El vaixell Deltebre I: resultats de les excavacions subaquàtiques en un vaixell de càrrega militar

Gustau Vivar, Rut Geli, Thais Torra (MAC-CASC)

El campament del XV Cos d’Exèrcit republicà i la línia de fortificacions defensives (la Fatarella, Ascó i Riba-roja d'Ebre)

Josep Maria Pérez Suñé, Pere Rams Folch