2022 - Jornada divulgativa de Turtusa a Tortosa
Ciutat i espai rural abans i després de la conquesta cristiana. Segles X-XIII

NOTA DE PREMSA.pdf