2015 - II Jornada d'Arqueologia i Patrimoni de la Guerra Civil al Front de l'Ebre

Presentació

L’èxit de la I Jornada d’Arqueologia i Patrimoni de la Guerra Civil al front de l’Ebre, celebrada el novembre de 2013, va donar força a la reedició, amb caràcter bianual, de la mateixa.

Si la primera va concentrar-se en la difusió dels resultats de les intervencions arqueològiques sobre el patrimoni de la Guerra Civil a diversos indrets de les Terres de l’Ebre, enguany ens volem aproximar a una altra realitat on conflueixen arqueologia i vestigis patrimonials: les fosses comunes.

La II Jornada d’Arqueologia i Patrimoni de la Guerra Civil al front de l’Ebre pretén abordar, de la mà d’experts en la matèria, els aspectes metodològics i els resultats obtinguts de les intervencions en la exhumació de fosses comunes, enteses com una font primària per a la recerca i documentació d’aquest tràgic aspecte del conflicte civil.

Sense menystenir la vessant emotiva, ètica i moral de la exhumació d’aquestes fosses, volem incidir en el seu valor científic com instrument de coneixement i estudi d’un dels aspectes més foscos de la Guerra Civil.

Un any més, doncs, el Servei d’Arqueologia i Paleontologia dels Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l’Ebre i el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre col·laboren per fer possible la difusió, al nostre territori, de les metodologies, experiències i lliçons que s’han obtingut a Catalunya i la resta de l’Estat de l’exhumació de fosses comunes de la Guerra Civil.

El front de l’Ebre, per la seva particularitat, és un dels territoris on conviuen exemples de les dues tipologies de fosses més habituals: les de la repressió política i les dels soldats morts en combat.

Programa

09.00 h Recepció dels participants

09.15 h Presentació de la Jornada

1r. Bloc - Les fosses comunes a Espanya: estat de la qüestió

09.30 h Exhumaciones y movimiento de cadáveres entre dos siglos en España. 1939-2015, a càrrec de la Dra. Maria Garcia Alonso, vicerectora de Formació Permanent de la UNED i membre del Centro Internacional de Estudios de Memoria y Derechos Humanos (CIEMECH).

10.15 h Les polítiques de la Generalitat de Catalunya en matèria de desapareguts i fosses comunes, a càrrec de Juli Cuellar Gisbert, responsable de l’Àrea de Desapareguts i Fosses Comunes de la Guerra Civil i el Franquisme de la Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets Humans.

11.00 h PAUSA CAFÈ

2n. Bloc - Les fosses comunes com a font primària: metodologia d'estudi i resultats.

11.30 h Documentando las fosas a través de la arqueología, a càrrec de la Dra. Lourdes Herrasti Erlogorri arqueòloga i membre de la Societat de Ciències Aranzadi.

12.15 h Recuperació i identificació dels desapareguts de la Guerra Civil. Fets i aspiracions, a càrrec de la Dra. Assumpció Malgosa Morera de la Unitat d’Antropologia Biològica de la UAB i membre del Comitè Tècnic per a la Recuperació i la Identificació de Persones Desaparegudes durant la Guerra Civil i la Dictadura Franquista.

13.00 h DINAR

3r. Bloc - Les fosses comunes. Exemples d'intervencions i anàlisi dels resultats.

16.00 h Intervencions arqueològiques a les fosses comunes del front de l’Ebre. Similituds i diferències, a càrrec de Jordi Ramos Ruiz, arqueòleg d’ATICS SL.

16.45 h Antropología y patología forense como elementos de prueba en las fosas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, a càrrec del Dr. Francisco Etxeberria Gabilondo de la Universitat del País Basc i membre de la Societat de Ciències Aranzadi.

17.15 h Presentació dels resultats de la intervenció de la Generalitat de Catalunya a la serra de Ries (Alt Penedès), a càrrec de Juli Cuellar Gisbert, responsable de l’Àrea de Desapareguts i Fosses Comunes de la Guerra Civil i el Franquisme de la Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets Humans.

18.00 h Debat i conclusions. Moderador. Joan Martínez Tomàs, arqueòleg dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a les Terres de l’Ebre.

19.00 h CLOENDA

Com arribar-hi

Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa

Passeig de Ribera, 11

43500 Tortosa