Aportacions al coneixement arqueològic de Flix. Resultats de les prospeccions sistemàtiques al nord del Meandre

R. Alcàntara

R. Arnaiz*

Sappo-grampo - Universitat Autònoma de Barcelona

Resum

Presentem en aquest article els resultats de les intervencions arqueològiques de prospecció i excavació

realitzades al terme municipal de Flix (Ribera d’Ebre) durant part dels mesos d’abril i setembre

de 2015. La documentació de diverses àrees i punts d’expectativa arqueològica durant la primera

intervenció va propiciar una segona actuació en tres àrees d’àmbits diferenciats amb l’objectiu de

contrastar les dades recollides i les hipòtesis plantejades anteriorment.

Abstract

We report in this article the results of the archaeological survey and excavation carried out in the

municipality of Flix (Ribera d’Ebre) during part of April and September 2015. The documenting

of several archaeological expectancy spots and areas during the survey led to a second operation

carried out in three locations of different characteristics in order to test the reliability of the data

collected and the hypotheses previously stated.