Ciència, difusió històrica, entreteniment i turisme “a marxes forçades”. El projecte VIA SCIPIONIS

José Miguel Gallego Cañamero*

Eduard Ble Gimeno**

Javier García Pérez***

Alberto Pastor***

Pau Valdès Matías****

* Arqueòleg (arti fex, conservació i recreació del patrimoni arqueològic(www.artifexcrpa.com)

** Arqueòleg, Doctor en Equipament militar romà d’època republicana per la ub.

*** Recreadors, la svbvra s.l.

**** Arqueòleg, doctorand en Logística de les legions republicanes a la ub.

Resum

El mes d’agost de l’any 2015 va tenir lloc la primera edició del projecte via scipionis, una proposta científic- cultural totalment innovadora a la Peninsula Ibèrica, l’objectiu principal de la qual és l’estudi de les legions romanes d’època de la Segona Guerra Púnica en marxa. Els municipis de L’Aldea i Amposta ocupen un punt clau doncs es troben a l’inici de la marxa experimental que va recórrer 480 km. en quinze dies, fins arribar a Cartagena, emulant l’episodi protagonitzat per Publi Corneli Escipió “l’Africà”, la primavera de l’any 209 a.c.

Abstract

In August of the year 2015 was held the first edition of the via scipionis project, a scientific and cultural proposal completely innovative in the Iberian Peninsula, which main goal is to study the Roman Republican legions of the 2nd Punic War times in march. Municipalities of L’Aldea and Amposta occupy a key place because they are at the start point of the experimental march that toured 480 km. in fifteen days until arriving to Cartagena, emulating Publius Cornelius Scipio’s “the African” starring episode during spring of year 209 b.c.