El fons arqueològic del museu de Tortosa

Eva Castellanos Maduell

Tècnic del Museu de Tortosa

Resum

El Museu de Tortosa, creat a principis del segle xx, va inaugurar, l’any 2012, la seva nova seu a l’edifici modernista de l’antic Escorxador. La col·lecció és molt heterogènia, tant pel que fa a les tipologies de materials com a les temàtiques i a les cronologies. Es compon d’elements de caràcter arqueològic, històric, etnològic i artístic, i s’hi inclouen materials que corresponen a una àmplia cronologia, des de la prehistòria fins al segle xxi. El fons d’arqueologia és actualment dipositari de tot el material procedent de les excavacions realitzades al municipi de Tortosa. Tot i això, al llarg del temps el museu ha ingressat materials arqueològics de diferents municipis de les Terres de l’Ebre. En aquesta comunicació presentarem una breu descripció del fons arqueològic, donarem a conèixer l’organització de la sala de reserva així com les diferents mesures de conservació i les tasques de documentació que s’hi porten a terme. Finalment apuntarem alguns dels principals reptes de futur en relació al fons arqueològic del Museu de Tortosa.

Abstract

The Museum of Tortosa, which was created at the beginning of the 20th century, opened in 2012 its new headquarters in the Modernist building of the old slaughterhouse. The collection is very heterogenous as it includes a wide range of materials, subjects and chronologies. It is composed of archaeological, historical, ethnological and art objects covering a vast expanse of time, from the prehistoric times to the 21st century. The archeological collection is nowadays the depository of all the materials coming from the differents excavations carried out in the town of Tortosa. However, in the past the museum admitted archeological materials from different towns of the region known as Terres de l’Ebre, situated at the lower course of the Ebro river. This paper briefly describes the archeological collection, its storageand the different conservation measures and documentaction processes which are carried out there. Finally the paper will highlight the main challenges involving the future of the archeological collection.