El jaciment de superfície del Barranc de Santa Eulàlia (El Perelló, Baix Ebre): un nou conjunt del Paleolític superior al sud de Catalunya

Manuel Vaquero*

Ramon Viñas*

Katjia Bader**

Manfred Bader**

*Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (iphes) - Àrea de Prehistòria, Universitat Rovira i Virgili **Centre d’Estudis Contestans

Resum

L’objectiu d’aquest article és donar a conèixer una nova localització arqueològica a l’aire lliure situada a les Terres de l’Ebre, el Barranc de Santa Eulàlia (El Perelló, Baix Ebre). Les dades que presentem corresponen a l’estudi d’un conjunt de restes lítiques recollides en superfície. Les seves característiques tecnològiques i tipològiques suggereixen que es tracta d’un conjunt atribuïble al Paleolític superior final, destacant les seves similituds amb el proper jaciment de la Cova de la Mallada. Tot i les dificultats interpretatives que es deriven del caràcter superficial del conjunt, el jaciment del Barranc de Santa Eulàlia té l’interès d’aportar noves dades sobre un període, el final del Paleolític superior, poc conegut a les Terres de l’Ebre.

Abstract

The aim of this paper is to present a new open-air archaeological site located on the Terres de l’Ebre region: the Santa Eulàlia Ravine (El Perelló, Baix Ebre). The data presented below correspond to the study of a lithic assemblage collected on surface. Their typological and technological characteristics suggest that this assemblage can be attributed to the late Upper Paleolithic, emphasizing their similarities to the nearby site of La Mallada Cave. Despite the difficulties of interpretation arising from the superficial character of the assemblage, the site of the Santa Eulàlia Ravine has the interest of providing new insights into a period, the late Upper Palaeolithic, little known in the Terres de l’Ebre.