El patrimoni arqueològic al museu de les Terres de l’Ebre

M. del Mar Villalbí Prades

Conservadora d’Arqueologia.

Museu de les Terres de l’Ebre

Resum

El Museu de les Terres de l’Ebre, des del seu naixement, ha estat compromès en el coneixement, preservació i difusió del patrimoni arqueològic de les Terres de l’Ebre. En aquest article explicarem el desplegament en infraestructures, mitjans, accions i activitats fet amb aquesta finalitat. Aquesta labor ha estat realitzada des de diferents àmbits sempre amb una voluntat decidida de participar en la conservació del patrimoni arqueològic i de retornar a la societat la inversió realitzada.

Abstract

Terres de l’Ebre Museum of the since its inception has been committed in the knowledge, preservation and dissemination of Terres de l’Ebre archaeological heritage. This paper will explain the deployment infrastructure, resources, actions and activities made for this purpose. This work has been carried out from different areas always with a firm desire to participate in the conservation of archaeological and heritatge working for a social payback.